2013. július 28., vasárnap

Politikai Manzárd a NolBlogon

BéDéKá PolBlog - Manzárd a NolBlogon

Frissítés: a NolBlog 2016. janiár 31-ével megszínik/megszűnt. Ottani posztjaimat átmentettem, a linkeket törlöm vagy újra javítom.  
.
A NolBlog rendszerében indított 2004-es általános blogomat már bemutattam (Egy manzárdőr...), a másikat, most sorra kerülőt 2006 februárjában indítottam nagyjából azzal a céllal, hogy itt majd főleg politikai és közéleti természetű írásaimat teszem közzé. Ezt többé-kevésbé be is tartottam, de azért át-áthágtam a műfaji kereteket.

Ezt a webhelyet többször is "felfuttattam", voltak hónapok, amikor szinte főblogomként használtam és kifejezetten ambicionáltam, hogy a NolBlog címlapjának kiemelt posztjai között szerepeljek (ez számtalanszor megtörtént), az is megtörtént, hogy a remek Föld S. Péter blogját is többször megelőzve voltam a legolvasottabb blogger (ma ilyen toplistát már nem vezet a portál). Sokszor magának a NOL-nak a címlapjára is kikerültem, ilyenkor a tízezres nagyságrendű kattintás sem volt elkérhetetlen. Ilyen volt az a posztom is, amelyet alább idézek.

Ahogy ez, úgy sok egyéb NolBlog-béli publikációm másodközlés volt. 2006-ban sok kavarodás volt nálam: a régi fapados UngParty Manzárdnak már nagyon éreztem a gyengéit, ezért alternatív megoldásokat is kerestem. Ilyen lett a Blogter (lásd a korábbi bemutatókat), ahová teljességgel mégsem települtem át, jól tettem, mert pár hónap remek ottani szereplés után bizonyos ellentétek miatt otthagytam őket, és ilyen lett a NolBlog Manzárd (később kereszteltem PolBloggá). Párhuzamosan használt bloghely volt tehát, de néha a leghangsúlyosabb webhelyemmé vált azzal, hogy a közösségi blogolást előnyeit élvezhettem a főoldalakra gyakran kikerülve.

No és akkor a mai napig legkommenteltebb posztom erről a helyről a maga 195 hozzászólásával és azzal az anti-aktualitással, hogy amikor már Kárpátalján fű-fa-virág magyar állampolgár - én továbbra sem vagyok az :)

Válaszlevél Orbán Viktornak


A névnapom elég rég volt, a születésnapom pláne, vajon mit akar tőlem Orbán Viktor a Szovjet Hadsereg napján érkezett tegnapi levelében?
A címzés majdnem pontos, az irányítószám nem stimmel, a többi igen. A feladó neve kétszer akkora betűből van, mint a címzetté. Személyes üzenet, áll a borítékon, de mire elkezdi a levelét, addigra az elnök úr elfelejti a nevemet, inkább tisztelt határon túli honfitársaként szólít meg. Ez se igazán stimmel, de arről alább. Nyilván körlevélről van szó, a kék golyóstollal rótt aláírás azonban, úgy tűnik, eredeti és nem sokszorosított. Nézzük azonban a tartalmát. (Olvasható méretben: 1. oldal | 2. oldal) És nézzük tegnapi válaszomat, amelyben viszonzásként én is a saját nevemet írtam nagyobb betűvel:


SZEMÉLYES ÜZENET 
BALLA D. KÁROLYTÓL


Orbán Viktor1088 Budapest, Szentkirályi u. 18.
valasztas2006@fidesz.hu

TISZTELT FELADÓ!

Ön a nekem küldött, iktatószám nélküli, január 30-án kelt kéretlen levelében a közelgő választás tétjéről szólva többek közt ezt írja:


Az Ön szájából ennek a kijelentésnek számomra nincsen hitele, hiszen Ön számos esetben - kijelentéseivel és tetteivel egyaránt - nagyban hozzájárult a magyarság megosztásához, szétszakításához. Hogy egy engem is érintő konkrétumot is említsek: Ön és az Ön pártja nem hárította el a Magyarok Világszövetségének a kettős állampolgárságra vonatkozó népszavazási kezdeményezését, mi több, mellé állt az ügynek, résztvételre buzdított és - mint oly sokszor - megpróbálta belpolitikai célokra felhasználni a határon túli magyarság szorongatott helyzetét. Ön nevét és tekintélyét adta egy politikai ámokfutáshoz, egyértelműen pozitív állásfoglalásra késztette a magyar állampolgárokat egy olyan kérdésben, amelyre nem lehetett jó választ adni. Ezen felül még azt is sugallta, hogy aki nem az Ön és a pártja megkívánta módon szavaz, az nem becsületes magyar ember. Szerintem ez tisztességtelen, magyarellenes és antidemokratikus magatartás volt az Ön részéről, amelyet magyarként, demokrataként és határon túliként egyaránt elutasítok, kivált azért, mert Ön énrám, határon túli magyarra hivatkozva ragadtatta magát érzelmi zsarolásra.

De léphetnénk hátrább az időben, említhetném, hogy az Önök kormányzása idején alakult ki és épített maga köré védfalat az a határon túli klientúra - legalábbis Kárpátalján így történt -, amely nem az adott nemzeti kisebbség, hanem a saját érdekeinek a védelmében működve kisajátítani igyekezett minden "magyar ügyet", lehetetlenné téve a külső kezdeményezést, pártérdekeknek rendelve alá a civil érdekeket, saját alattvalóivá téve azokat, akik csak közvetítésével juthattak hozzá különböző támogatásokhoz, magyarországi tanulási, képzési lehetőségekhez. A kárpátaljai magyarok vagy arra kezdtek törekedni, hogy a kedvezményezettek kedvezményezettjei legyenek, vagy elfordultak a nemzeti értékek mentén szerveződő formációktól. Csoda-e, hogy amikor egy másféle elveket valló és más gyakorlatot folytató (de azonos súlyú, bár más jellegű hibákkal terhes) ellenszervezet fellépett és a 2002-ben hatalomra került magyarországi koalícióban támogatóra talált, akkor végletessé vált a magyarság kettészakadása, amely mára oda vezetett, hogy a kárpátaljai magyarság képtelen kollektív jogait hatékonyan érvényesíteni, hosszú évek óta először nem lesz képviselője az ukrán törvényhozásban, és a helyi hatalomért folytatott harcban is egymás ellen indulnak jelöltjei. Mindebben Önnek, tisztelt Feladó, tevőleges szerepe volt, kérem tehát, ne jöjjön nekem a magyarság egységbe kovácsolásával, ne jöjjön azzal, hogy

- mert Ön és az Ön pártja ennek az egységnek a legfőbb bomlasztója, nem pedig kovácsa.

Végül engedje meg, hogy tudomására hozzam, nem vagyok az Ön honfitársa, lévén ukrán állampolgárként és születésemtől a mai napig állandó itteni lakosként élek Kárpátalján, így ha akarnék, sem tudnék a Fideszre szavazni. Hogy akarnék-e, az a fentiekből, gondolom, kiderül. Egyben kérem, szóljon kollégájának, az MSZP elnökének, hogy ha meg akarja kímélni magát a válaszomtól, ő már ne küldjön levelet; kár a 170 Ft-ért.


Tisztelettel köszönti:
Balla D. Károly

Ungvár, 2006. február. 23.
 

A Nolblog megszűnt. A Politikai Manzárd a NolBlogon vele együtt. Posztjaimat átköltöztettem.