Releváns tartalom, szöveg, kontextus

Honlapok szövegtartalma szempontjából alapvető kérdés a relevancia. Ám hogy mi számít releváns szövegnek, azt nagyon nehéz meghatározni. Úgy általában nem is igazán lehet megmondani valamiről, hogy releváns-e. A kérdés feltevésének akkor van értelme, ha hozzátesszük: mire vonatkoztatva, mire nézve vagy mihez képest releváns egy szöveg.

Tartalmi relevancia

Világos, hogy a szövegtartalom az, aminek relevánsnak kell lenni. Első megközelítésben fogalmazhatunk úgy, hogy a szövegnek saját tartalmára nézve kell relevánsnak lennie. Érthetőbb, ha azt mondjuk, hogy a tematikus relevanciát kell biztosítani. Egy szöveg témáját azonban előre szökés meghatározni, míg maga a szövegtartalom magának az írásnak a folyamatában alakul ki. A kérdés tehát nemcsak az, hogy a szöveg releváns-e az előre megadott témát érintően (ezt könnyű elérni), hanem: a szöveg a saját tartalmára nézve eleget tesz-e a legfontosabb megfeleltetéseknek. Ugyanis éppen ez a megfelelés-megfeleltetés az, amely a webfelületeken közzétett szövegeket a tartalommarketing és keresőmarketing szempontjából értékessé teszi. De ha ez még így is nehezen érthető, világítsuk meg egy példával. Legyen mondjuk a téma ez: Szamizdat.

Releváns szöveg példája: Szamizdat


A szamizdatról egy releváns honlaptartalom megalkotása nem tűnik megoldhatatlannak. Sokat és bőven lehet írni például arról, melyek voltak az első szamizdat kiadványok Magyarországon, lehet ezek tartalmát, a kiadás körülményeit, a terjesztés nehézségeit ismertetni. Kétségtelen, hogy egy ilyen szöveg a szamizdat témában született releváns tartalomnak lesz tekinthető. ÁMDE! Ámde a szöveg a saját a tartalmát tekintve nem feltétlenül lesz releváns. Ha például a szöveg nem tartalmazza a szamizdat szó definícióját, jelentésének a leírását, ha nem tesz említést a kifejezés eredetéről és elterjedéséről, ha nem fordulnak benne elő olyan szavak, hogy független sajtó, szamizdat - illegális könyvkiadás, cenzúra, konspiráció, titkos nyomda, kiadványok elkobzása, sajtószabadság, diktatúra, hatóság, hatalom, rendőrségi zaklatás, illegális terjesztés, rendszerellenes propaganda stb. - akkor a szöveg tartalmi relevanciája mégsem elégséges. Ugyanis nem teremt releváns kontextust a választott téma számára.

Releváns kontextus létrehozása


Nyilvánvaló, hogy minden szó, fogalom, kifejezés esetében léteznek olyan más szavak, amelyek a leggyakrabban fordulnak elő környezetében. Ezek egyfajta  szófelhőt képeznek, amelynek központjában maga a kulcsszó áll, hozzá legközelebb a környezetében leggyakrabban előforduló szavak, és kifelé haladva az egyre ritkábban együttszereplők. Nos:

A szöveg tartalmi relevanciáját nemcsak az határozza meg, hogy egy adott témát illetően megfelelően hiteles, részletes, informatív, értékes (ez a tematikus relevancia), hanem az is, hogy teremt-e a témája számára releváns kontextust. Ezt fogalmaztam kissé talán bizarrul úgy, hogy a szövegnek a saját tartalmát illetően kell magas relevanciát mutatnia, ez pedig a megfelelő szövegkörnyezet felépítése nélkül lehetetlen.

releváns szöveg, releváns kontextus
Szavak együttszereplése más szavakkal. Fogalmi, tartalmi kontextus. Releváns szövegkörnyezet

Tartalmi szövegrelevancia

Releváns szöveg tartalom, releváns kontextus. Szövegtartalom optimalizálása. Tartalommarketing és keresőmarketing. Hiteles, érvényes, kontextus, releváns szövegkörnyezet. Tematikus és kulcsszavas relevancia a szamizdat példáján. Első magyar szamizdat kiadványok tartalmi relevanciája. Content marketing honlap


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése